Насловна страна
Информатор
Радно време
Контакт
 
09. март 2018.
Постављен Информатор
Прекршајног Суда у Сенти за 2017 годину.
31. јануар 2017.
Постављен Информатор
Прекршајног Суда у Сенти за 2016 годину.
20. март 2015.
Постављен Информатор
Прекршајног Суда у Сенти за 2014 годину.
09. апр 2013.
Постављен Информатор
Прекршајног Суда у Сенти за 2012 годину.
19. март 2012.
Постављен Информатор
Прекршајног Суда у Сенти за 2011 годину.
15. јануар 2012.
Покренут сајт Прекршајног Суда у Сенти.

Добро дошли на сајт Прекршајног суда у Сенти.

Седиште Прекршајног суда у Сенти налази се у Сенти, улица Главни трг бр.2.

 

У саставу Прекршајног суда у Сенти постоје 3 одељења и то:

  1. Одељење у Ади
  2. Одељење у Кањижи
  3. Одељење у Чоки

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У СЕНТИ

 

Према Правилнику о  унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Сенти за 2013. годину, у овом суду правосудну функцију обавља пет судија, и то у седишту суда: Звекић Снежана (Председник суда), у судском одељењу Ада: Михајловић Антун, у судском одељењу Чока: упражњено и у судском одељењу Кањижа: Бернат Магдолна и Хорват Марта.
У Прекршајном суду у Сенти, поред судија ради судско особље. Судско особље чине државни службеници и намештеници запослени на административним, техничким, рачуноводственим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт. Број судског особља одређује Председник суда уз сагласност Министра правде РС, актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским планом за текућу годину.